Denna hemsida är en sida för cyklister, cykelintresserade och rena entusiaster. Fakta, tips, råd och information i och kring cykling både som hobby och på professionell nivå kommer att finnas tillgängligt här.

Ambitionen är att alla med ett intresse för cykling ska finna något värdefullt på denna sida. Även om intresset är i en begynnande fas så kommer värdefull information att finnas tillgänglig.

I takt med ett ökat intresse för ett mer klimatsmart transportalternativ som cykling är så är ambitionen att möta upp detta intresse och öka informationsspridningen.

Intresset för cykling både på hobby och professionell nivå har ökat både i Sverige men även i många andra länder och i synnerhet i urbaniserade områden.

Denna hemsida kommer även att tilltala de som har ett intresse för/av kläder och mode och stora delar inom detaljhandeln. Även dessa områden kommer att representeras med fakta, tips och information.

Konsumtionen inom detaljhandeln har ökat lavinartat senaste decenniet och vi vill vara en del av denna utveckling och möjliggöra för konsumenter och kunder att lätt finna intressanta artiklar och värdefull information.

Hemsidan kommer primärt att innehålla artiklar om ovanstående ämnesområden då ett ökat intresse och en ökad efterfrågan finns. Vi ser det som en självklarhet att dela med oss av information som finns tillgänglig och göra densamma lätt att finna.

Detaljhandel, cykling och mode kanske inte nödvändigtvis är sammankopplade men den stora gemensamma nämnaren är allmänhetens ökade intresse och ökad efterfrågan. Vi ser det som något positivt och vill bidra till att stimulera kunder och konsumenters behov.