Barncyklar för olika åldrar

Att cykla är en färdighet som man har nytta av hela livet. Det är roligt att kunna cykla tillsammans som en familj och småbarn brukar vara naturligt nyfikna på cyklar och alla fordon som rör sig. Cyklar finns från alla åldrar, faktiskt nästan från innan barnet kan gå, även om det är praktiskt att kunna kliva av en cykel.

Springcykel

Många barn börjar cykla på en trehjuling. Det är roligt, tränar upp förmågan att trampa och väcker lusten att cykla. Dock ger trehjulingar inte den balansträning som krävs för att lära sig cykla på riktigt. Med en springcykel kan även små barn träna balans. Springcyklar liknar vanliga cyklar men har inga pedaler. Barnet sitter på en sadel och sparkar fram med fötterna på marken. När cykeln har tillräcklig fart kan barnet lyfta fötterna från marken och rulla fram med balans. Detta sätt att lära sig cykla på passar många barn.

Barncykel med stödhjul

Den andra varianten av att lära sig cykla är genom att barnet får en riktig, liten cykel med pedaler. Vid det bakre hjulet sätter man på två små stödhjul som gör att cykeln inte välter så lätt. Med stödhjul kan barnet följa med på cykelutflykt med familjen på egen cykel. Dock lär sig inte barnet cykla på riktigt om man inte tar bort stödhjulen.

Påhängscykel

När man vill kunna dra med barnet i lite snabbare takt än på cykel med stödhjul kan man välja en lösning där barnets cykel hängs på den vuxnes så att den vuxna drar barnet med hjälp av den större cykeln. Det är en funktionell lösning för längre utflykter då barnet inte orkar trampa själv.

Cyklar med bytesmöjlighet

När barnet lärt sig cykla på en riktig cykel kanske man inte vågar satsa på en dyr sådan eftersom barn växer så fort. En bra cykel behöver inte bli så dyr med inbytesmöjlighet som är vanligt för barncyklar. Man lämnar in den gamla cykeln till originalbutiken och kan, beroende på cykelns skick, använda inbytessumman till stora delar av en större cykel. Man kan därför kosta på barnet en cykel som ger riktig cykelglädje många år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *